Laser Νεφρολιθοτριψία - Εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία

Share
Image

Εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία

Η επεμβατική αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης συνίσταται στη θραύση και την απομάκρυνση του λίθου και ενδείκνυται σε περιπτώσεις μεγάλων λίθων που δεν μπορούν να αποβληθούν, απόφραξης του αποχετευτικού συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τη νεφρική λειτουργία, συνυπάρχουσας λοίμωξης του ουροποιητικού, αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής, ασθενών με ένα νεφρό ή ταυτόχρονης αμφοτερόπλευρης λιθιασικής απόφραξης.

Η Εύκαμπτη Laser Νεφρολιθοτριψία είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού. Ουσιαστικά πρόκειται για ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS, retrogade intrarenal surgery), όπου ενδοσκοπικά, διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα αντιμετωπίζονται οι λίθοι του νεφρού.

Σημείωση: Πρόκειται για μια ασφαλή μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σύντομο διάστημα νοσηλείας.

Ενδείξεις για ενεργητική αντιμετώπιση της λιθίασης του νεφρού:

 • Λίθοι σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (αμφοτερόπλευρη απόφραξη, μονήρης νεφρός)
 • Απόφραξη
 • Λοίμωξη
 • Συμπτωματικοί λίθοι (π.χ. άλγος, αιματουρία)
 • Λίθοι > 15 mm
 • Επιλογή του ασθενούς
 • Εμμένοντες για περισσότερο από 2-3 έτη λίθοι

Διαδικασία της επέμβασης

 • Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία.  O εξειδικευμένος ουρολόγος Νικόλαος Μπράττης έχει εμπειρία στην ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική. Τοποθετείται ένα ουρητηρικό θηκάρι πρόσβασης (ureteral access sheath) πάνω σε οδηγό σύρμα υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στη συνέχεια το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο προωθείται στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Εκεί εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν. Συνήθως στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) και ένας καθετήρας στην κύστη.

Laser Νεφρολιθοτριψία (FURS)

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αυτής το ουρητηροσκόπιο εισέρχεται διαμέσου της ουρήθρας και προωθείται κατά μήκος του ουρητήρα υπό άμεση όραση έως ότου φτάσει στο νεφρό. Μόλις εντοπιστεί ο λίθος γίνεται χρήση μιας πολύ λεπτής ίνας laser με την οποία ο λίθος θρυμματίζεται σε τόσο μικρά κομμάτια ώστε αυτά να μπορούν να εξέλθουν από μόνα τους.

Όλοι οι λίθοι που εντοπίζονται ψηλά στο νεφρό (δηλαδή στη νεφρική πύελο και τους κάλυκες) μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Ωστόσο οι ιδιαίτερα μεγάλοι λίθοι (>2 εκατοστά διάμετρος) και ορισμένοι λίθοι στον κάτω κάλυκα του νεφρού (όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι ανατομικοί παράγοντες) αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα με τη μέθοδο της διαδερμικής λιθοτριψίας.

Image

Η Επέμβαση

 • Πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία
 • Είναι ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομές
 • Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη ημέρα
 • Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι γρήγορη
 • Το ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης είναι μεγάλο (>90%) και έχει ως προϋπόθεση την άρτια εκπαίδευση κι εμπειρία του χειρούργου που την εκτελεί.

Ο χειρουργός-ουρολόγος Νικόλαος Μπράττης είναι εξειδικευμένος στην Ενδοουρολογία - Αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό πολύπλοκων επεμβάσεων.

Συχνές Επιπλοκές

>Τσούξιμο κατά τη ούρηση
>Αιματουρία
>Συχνουρία
>Λιγότερες συχνές επιπλοκές
>Ουρολοίμωξη
>Παραμονή ουρητηρικού στεντ για περισσότερες ημέρες

Σπάνιες Επιπλοκές

>Σοβαρότερη λοίμωξη (πυελονεφρίτιδα ή/και ουροσήψη)
>Αδυναμία αφαίρεσης του λίθου λόγω οιδήματος ή άλλων ανατομικών δυσχερειών με αποτέλεσμα να χρειαστεί δεύτερη επέμβαση
>Τραυματισμός τοιχώματος του ουρητήρα
>Ανάπτυξη στενώματος στον ουρητήρα

Μετεγχειρητικά

Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια ημέρα, συνήθως απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως 24 ώρες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για :

 

 • Λήψη αντιβιοτικής αγωγής
 • Ενυδάτωση (κατανάλωση 1500-2000ml υγρών την ημέρα)
 • Αποφυγή έντονης σωματικής κόπωσης για 7 ημέρες
 • Αφαίρεση του ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) σε 10-15 ημέρες

Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει :

 • αίσθημα καύσους στην ουρήθρα
 • αιματουρία
 • συχνουρία, επιτακτική ούρηση
 • άλγος στην οσφύ
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;
 • Ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομή
 • Ποσοστό επιτυχίας: 95% - 98%
 • Ποσοστό επιπλοκών: 1%
 • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας: 5-24 ώρες
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

 Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά την επέμβαση;

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μετά την επέμβαση (ποσοστό επιπλοκών: 1%).

Ραντεβού

Επισκεφθείτε μας κλείνοντας την επίσκεψή σας Online
Κλείστε Ραντεβού

Σχετικά