1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας

Image

Promoting Excellence | 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας

O ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / The Athens Clinic, διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και με τη συνεργασία της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του νεοσύστατου- μη κερδοσκοπικού επιστημονικού φορέα «Mentor» και προσέφερε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες ουρολόγους να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμετάδοση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων από έμπειρους χειρουργούς- λαπαροσκόπους.

Στο Συνέδριο "Η Λαπαροσκοπία ήρθε για να μείνει" συμμετείχε στο προεδρείο ο Xειρουργός Oυρολόγος Νικόλαος Μπράττης ως ομιλητής και εκπαιδευτής.

Το επιστημονικό πρόγραμμα δομήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση των Ουρολόγων βήμα προς βήμα, σε επιστημονικό και χειρουργικό επίπεδο, ενώ παρουσιάστηκαν καινοτομικές χειρουργικές τεχνικές και τεχνολογίες, με εκπαίδευση σε σταθμούς προσομοίωσης τελευταίας τεχνολογίας.

Σχετικά