Εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία

Αντιμετωπίζουμε πλέον τη λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος αποτελεσματικά με σύγχρονες μεθόδους

Η επεμβατική αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης συνίσταται στη θραύση και την απομάκρυνση του λίθου και ενδείκνυται σε: περιπτώσεις μεγάλων λίθων που δεν μπορούν να αποβληθούν, απόφραξης του αποχετευτικού συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τη νεφρική λειτουργία, συνυπάρχουσας λοίμωξης του ουροποιητικού, αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής, ασθενών με ένα νεφρό ή ταυτόχρονης αμφοτερόπλευρης λιθιασικής απόφραξης. Η εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού. Ουσιαστικά πρόκειται για ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS, retrogade intrarenal surgery), όπου ενδοσκοπικά, διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα αντιμετωπίζονται οι λίθοι του νεφρού. Αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σύντομο διάστημα νοσηλείας.
Image
Ενδείξεις για ενεργητική αντιμετώπιση της λιθίασης του νεφρού:
 • Λίθοι σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (αμφοτερόπλευρη απόφραξη, μονήρης νεφρός)
 • Απόφραξη
 • Λοίμωξη
 • Συμπτωματικοί λίθοι (π.χ. άλγος, αιματουρία)
 • Λίθοι > 15 mm
 • Επιλογή του ασθενούς
 • Εμμένοντες για περισσότερο από 2-3 έτη λίθοι

Ποια είναι η διαδικασία της επέμβασης;

Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία.  

Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με εμπειρία στην ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική. Ένα ουρητηρικό θηκάρι πρόσβασης (ureteral access sheath) τοποθετείται πάνω σε οδηγό σύρμα υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στη συνέχεια το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (ένα πολύ λεπτό και ευέλικτο όργανο) προωθείται στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν. Συνήθως στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) και ένας καθετήρας στην κύστη.

Image

Ποια είναι η μετεγχειρητική παρακολούθηση;

Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια ημέρα, αλλά η συνήθης πρακτική απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως 24 ώρες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για:

 • Λήψη αντιβιοτικής αγωγής
 • Ενυδάτωση (κατανάλωση 1500-2000ml υγρών την ημέρα)
 • Αποφυγή έντονης σωματικής κόπωσης για 7 ημέρες
 • Αφαίρεση του ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) σε 10-15 ημέρες

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

 • Ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομή
 • Ποσοστό επιτυχίας:  95% - 98%
 • Ποσοστό επιπλοκών:  1%
 • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας:  5-24 ώρες
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες 

Σχετικά