Συστροφή όρχεως

Συστροφή όρχεως είναι η συστροφή του οργάνου γύρω από τον άξονα του σπερματικού τόνου.

Ο σπερματικός τόνος μοιάζει σαν ένα κορδόνι από το οποίο κρέμεται ο όρχις. Μέσα από τον σπερματικό τόνο διέρχονται αγγεία και νεύρα του όρχεως. Με την συστροφή γίνεται η διακοπή της ροής αίματος που έχει ως αποτέλεσμα την ισχαιμία και νέκρωση του αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Διάγνωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ιστορικό του ασθενούς και η εξέταση από τον ιατρό είναι αρκετά για να θέσουν επαρκώς τη διάγνωση. Το πρόβλημα, συνήθως, είναι να διαχωρίσουμε την οξεία φλεγμονή του όρχεως και της επιδιδυμίδας (οξεία ορχεοεπιδιδυμίτιδα) από τη συστροφή, δεδομένου ότι παρουσιάζουν παρόμοια συμπτώματα. Το έγχρωμο υπερηχογράφημα (triplex) στο όσχεο είναι μία εξέταση απλή και ταχεία, που συνήθως μπορεί να επιβεβαιώσει τη διακοπή της αιμάτωσης του οσχέου (συστροφή) και να αποκλείσει κάποια φλεγμονή (στην οποία η αιμάτωση είναι έντονη). Άλλες καταστάσεις που μπορούν να μπερδέψουν την κλινική εικόνα και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από μία πιθανή συστροφή είναι: η συστροφή κάποιας κύστης του όρχεως ή της επιδιδυμίδας, η υδροκήλη, η περισφιγμένη βουβωνοκήλη, η κιρσοκήλη, η σπερματοκήλη, ο νεφρικός κωλικός με αντανάκλαση πόνου στον σύστοιχο όρχι, το ορχικό τραύμα, καθώς και το ιδιοπαθές οίδημα του οσχέου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κλινική εξέταση και το triplex του οσχέου θα δώσουν την απάντηση. Όταν όμως υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση, επιβάλλεται να γίνεται χειρουργική διερεύνηση του oσχέου, ώστε να αποκατασταθεί τυχόν συστροφή.
Image

Αντιμετώπιση

Η συστροφή του όρχεως όπως προαναφέραμε, απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Συγκεκριμένα, διανοίγεται το όσχεο, ανατάσσεται ο όρχις, και, αν είναι βιώσιμος, καθηλώνεται με ράμμα στο όσχεο, ώστε να αποφευχθεί μία εκ νέου συστροφή του. Επίσης, καθηλώνεται και ο ετερόπλευρος όρχις για την αποφυγή παρόμοιου συμβάματος στο μέλλον στον άλλο όρχι. Αν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ο όρχις μπορεί να έχει νεκρωθεί, οπότε ο ουρολόγος θα χρειαστεί να τον αφαιρέσει. Αν η συστροφή αντιμετωπιστεί τις πρώτες 5- 6 ώρες, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, ενώ αντίθετα, μετά το πέρας 12 -18 ωρών, ο όρχις συνήθως νεκρώνεται.

Σχετικά